Zelena budućnost se stvara malim promenama

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja prema prirodi.

Dečija Ekološka Akademija

Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu sa idejom da kroz edukativne i interaktivne ekološke radionice približi prirodu deci. Razumevanje i bliski kontakt sa prirodom, motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje udruženje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

Pročitajte više OVDE.

najnovije vesti

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Zahvaljujući donaciji Ekostar Pak-a, Kappa Recycling-a i Zabavnog parka Starli, đaci u OŠ Đorđe Natošević od sada imaju priliku da pravilno postupaju sa otpadom, da se potrude da ga smanje, da ga razvrstaju i pošalju na reciklažu.
Škola je sada opremljena kontejnerima za razvrstavanje otpada, Preskom za PET ambalažu i limenke, i kartonskim kutijama za primarnu separaciju otpada.

Pridružite nam se 28. oktobra od 18.30 časova u Američkom kutku, jer udruženje Dečija ekološka akademija i ekološka inicijativa Za manje smeća i više sreće – Zero & Low Waste Serbia organizuju Razgovor – kako da radikalno smanjimo količinu otpada koju stvaramo i saznamo koje još sve druge aktivnosti i prakse mogu da učine naš život lepšim i dobrobitnijim za životnu sredinu i mnoga bića u njoj?

Razgovor je namenjen svima koje ekologija žarko interesuje i koji se spremanju da započnu put ka životu sa manje smeća ili su na taj put već zakoračili.

Za više detalja pogledajte OVDE.

Kao partner na projektu Ne ljuti planetu, udruženje Dečija ekološka akadmija, realizovalo je eko radionice u OŠ Dragomir Marković, u Kruševcu.

Radionice pod nazivom Klimatske promene bile su namenjene đacima III razreda u ovoj osnovnoj školi.

Hvala udruženju Zero Carbon Kruševac, čiji projekat sufinansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Klik za fotografije.

 

Nakon duže pauze, veoma nas raduje što smo se sredinom oktobra vratili u školske klupe i novu školsku 2020/2021. godinu.

U novosadskim osnovnim školama nastavljamo sa našim projektima Eko kultura, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, kao i Totalna reciklaža, koji podržava partner Kappa Star Recycling.

 

 

ciljevi

 

 • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
 • edukacija i sprovođenje ekoloških radionica za decu i odrasle,
 • fokus na temama voda i vodni resursi, razvrstavanje otpada i reciklaža, sadnja i organska bašta
 • promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim materijalima i vodama,
 • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
 • organizovanje izleta u parkove prirode i akcije ozelenjavanja

radionice i događaji

Kroz rad udruženja, organizujemo ekološke i intetaktivne radionice u osnovnim školama, vrtićima i partnerskim institucijama. Pratimo i ekološki kalendar i jednom mesečno održavamo besplatne ekološke radionice u Zabavnom parku Starli na Novom naselju, u Novom Sadu.

Pročitajte više OVDE.

Organizujemo i učestvujemo u ekološkim akcijama u okviru kojih se ogleda lepa saradnja nevladinih organizacija, društveno odgovornih kompanija i lokalne zajednice na podizanju svesti o zaštiti prirode.

projekti i donacije

Kroz projekte i aktivnosti, koje se bave zaštitom životne sredine i ciljevima održivog razvoja, udruženje Dečija ekološka akademija nastoji da navedene teme svakodnevno u svom radu promoviše i podstiče.

Akcenat u projektima je na živom svetu, vodi, otpadu, reciklaži, organskim baštama i sadnji kao elementima svakodnevnog života i zdravog odrastanja.

 

projekti

 • Eko kultura
 • Totalna reciklaža
 • Moja bašta može svašta
 • Ozeleni
 • Zeleni festival
 • Zelena učionica
 • Zeleno ostrvo
 • Zeleni arhipelag

 

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja dece i odraslih prema prirodi.

Pročitajte više o našim projektima OVDE i uključite se u projektne aktivnosti slanjem upita na deakademija@gmail.com

galerija

partneri

postani član našeg udruženja

kontakt

Adresa:

Bulevar vojvode Stepe 56 (Novo naselje)
21000 Novi Sad
Srbija

Email: deakademija@gmail.com

Koordinatorka programskih aktivnosti:
Danica Cimbal / +381 63 495 275

Edukatorka:
Marija Caran Pavlović

1
Previous
Next