Zelena budućnost se stvara malim promenama

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja prema prirodi.

Dečija Ekološka Akademija

Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu sa idejom da kroz edukativne i interaktivne ekološke radionice približi prirodu deci. Razumevanje i bliski kontakt sa prirodom, motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje udruženje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

Pročitajte više OVDE.

najnovije vesti

Više o ekološkom obrazovanju dece i metodama rada udruženja Dečija ekološka akademija, pročitajte ovde.

Tekst je deo aktivnosti projekta „Šuma zove na dijalog 2“, u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.

Kroz projekat „Šuma zove na dijalog 2“ nastavljamo i ove godine da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, želimo da:

 • povećamo svest dece, prosvetnih radnika/ca i novinara/ki o važnosti i vrednovanju značaja šuma,
 • kreiramo kampanje o načinima pošumljavanja i značaju šuma i
 • nastavimo dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine
Aktivnosti su deo projekta “Šuma zove na dijalog 2” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.
Zahvaljujući donaciji Zabavnog parka Starli i Kappa Recycling-a, đaci u OŠ Sonja Marinković od sada imaju priliku da pravilno postupaju sa otpadom, da se potrude da ga smanje, da ga razvrstaju i pošalju na reciklažu.
Škola je sada opremljena kontejnerima za razvrstavanje otpada, Preskom za PET ambalažu i limenke, i kartonskim kutijama za primarnu separaciju otpada.

ciljevi

 

 • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
 • edukacija i sprovođenje ekoloških radionica za decu i odrasle,
 • fokus na temama voda i vodni resursi, razvrstavanje otpada i reciklaža, sadnja i organska bašta
 • promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim materijalima i vodama,
 • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
 • organizovanje izleta u parkove prirode i akcije ozelenjavanja

radionice i događaji

Kroz rad udruženja, organizujemo ekološke i intetaktivne radionice u osnovnim školama, vrtićima i partnerskim institucijama. Pratimo i ekološki kalendar i jednom mesečno održavamo besplatne ekološke radionice u Zabavnom parku Starli na Novom naselju, u Novom Sadu.

Pročitajte više OVDE.

Organizujemo i učestvujemo u ekološkim akcijama u okviru kojih se ogleda lepa saradnja nevladinih organizacija, društveno odgovornih kompanija i lokalne zajednice na podizanju svesti o zaštiti prirode.

projekti i donacije

Kroz projekte i aktivnosti, koje se bave zaštitom životne sredine i ciljevima održivog razvoja, udruženje Dečija ekološka akademija nastoji da navedene teme svakodnevno u svom radu promoviše i podstiče.

Akcenat u projektima je na živom svetu, vodi, otpadu, reciklaži, organskim baštama i sadnji kao elementima svakodnevnog života i zdravog odrastanja.

 

projekti

 • Eko kultura
 • Totalna reciklaža
 • Moja bašta može svašta
 • Ozeleni
 • Zeleni festival
 • Zelena učionica
 • Zeleno ostrvo
 • Zeleni arhipelag

 

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja dece i odraslih prema prirodi.

Pročitajte više o našim projektima OVDE i uključite se u projektne aktivnosti slanjem upita na deakademija@gmail.com

galerija

partneri

postani član našeg udruženja

kontakt

Adresa:

Bulevar vojvode Stepe 56 (Novo naselje)
21000 Novi Sad
Srbija

Email: deakademija@gmail.com

Koordinatorka programskih aktivnosti:
Danica Cimbal / +381 63 495 275

1
Previous
Next