Zelena budućnost se kreira malim promenama

Polažemo poslednju nadu da će naši naslednici ispraviti to što smo mi narušili.

Dečija Ekološka Akademija

Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine sa idejom da kroz edukativne radionice, igru i događaje približi zaštitu prirode deci. Učenje o ekologiji motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine. Jačanjem svesti o prirodi doprinosimo stvaranju generacija odgovornih građana i smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

Ciljevi

 

  • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
  • organizovanje edukativnih radionica,
  • rehaibiltacija ugroženih područja,
  • promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim vodama i materijalima,
  • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
  • organizuje akcije ozelenjavanja i pošumljavanja,

Partneri

Postani član našeg udruženja

Kontakt

Adresa:

Bulevar vojvode Stepe 56 (Novo naselje)
21000 Novi Sad
Srbija

Email: deakademija@gmail.com

Koordinatorka programskih aktivnosti:
Danica Cimbal

Edukatorka i PR menažerka:
Marija Caran Pavlović – 063/832-56-49

""
1
Previous
Next