Zelena budućnost se stvara malim promenama

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja prema prirodi.

Dečija Ekološka Akademija

Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu sa idejom da kroz edukativne i interaktivne ekološke radionice približi prirodu deci. Razumevanje i bliski kontakt sa prirodom, motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje udruženje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

Pročitajte više OVDE.

najnovije vesti

Zavrnite rukave, jer radionice u bašti počinju!
U okviru projekta Moja bašta može svašta, započinjemo sa ciklusom baštovanskih radionica za decu u bašti Zabavnog parka Starli. Naši edukatori, pričaće sa decom o poznatim ali i tajnim sastojcima koji mogu da čine jednu baštu zdravom i bujnom, otkrićemo kako nas služi baštovanska matematika, kao i koji bi trebalo da budu naši prvi koraci u bašti pre same akcije sadnje.
Više informacija, potražite ovde.
Podršku projektu Moja bašta može svašta pruža Zabavni park Starli

Pridružite nam se na Zelenom festivalu!

Jedinstveni festival za decu, posvećen očuvanju prirode i zaštiti životne sredine.

Zeleni festival biće održan od 5. do 9. juna 2023. godine u Novom Sadu, na adresi Bulevar vojvode Stepe 56 (Zabavni park Starli).

Zeleni festival je događaj kojim se u Novom Sadu, četvrti put u organizaciji Udruženja Dečija ekološka akademija, realizuju aktivnosti posvećene ekološkoj edukaciji najmlađih kroz teme:

• očuvanje biodiverziteta i prirodnih staništa,
• uticaj klimatskih promena,
• smanjenje otpada koji stvaramo i
• principi održivog razvoja.

Više informacija potražite ovde.

Započeli smo saradnju sa novom osnovnom školom u Novom Sadu, a to je OŠ Dositej Obradović. U okviru projekta Eko kultura, a kroz edukativne i interaktivne radionice koje se tiču biodiverziteta, zaštite prirode i životinja, smanjenja upotrebe i značaja vode, družićemo se narednih godina sa đacima ove škole i zajednički učiti i promišljati o ovim temama.
Saradnja je ostvarena zahvaljujući podršci partnera Zabavnog parka Starli i Ardagh Metal Packaging.

Više o ekološkom obrazovanju dece i metodama rada udruženja Dečija ekološka akademija, pročitajte ovde.

Tekst je deo aktivnosti projekta „Šuma zove na dijalog 2“, u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.

Kroz projekat „Šuma zove na dijalog 2“ nastavljamo i ove godine da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, želimo da:

 • povećamo svest dece, prosvetnih radnika/ca i novinara/ki o važnosti i vrednovanju značaja šuma,
 • kreiramo kampanje o načinima pošumljavanja i značaju šuma i
 • nastavimo dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine
Aktivnosti su deo projekta “Šuma zove na dijalog 2” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.
Zahvaljujući donaciji Zabavnog parka Starli i Kappa Recycling-a, đaci u OŠ Sonja Marinković od sada imaju priliku da pravilno postupaju sa otpadom, da se potrude da ga smanje, da ga razvrstaju i pošalju na reciklažu.
Škola je sada opremljena kontejnerima za razvrstavanje otpada, Preskom za PET ambalažu i limenke, i kartonskim kutijama za primarnu separaciju otpada.

ciljevi

 

 • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
 • edukacija i sprovođenje ekoloških radionica za decu i odrasle,
 • fokus na temama voda i vodni resursi, razvrstavanje otpada i reciklaža, sadnja i organska bašta
 • promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim materijalima i vodama,
 • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
 • organizovanje izleta u parkove prirode i akcije ozelenjavanja

radionice i događaji

Kroz rad udruženja, organizujemo ekološke i intetaktivne radionice u osnovnim školama, vrtićima i partnerskim institucijama. Pratimo i ekološki kalendar i jednom mesečno održavamo besplatne ekološke radionice u Zabavnom parku Starli na Novom naselju, u Novom Sadu.

Pročitajte više OVDE.

Organizujemo i učestvujemo u ekološkim akcijama u okviru kojih se ogleda lepa saradnja nevladinih organizacija, društveno odgovornih kompanija i lokalne zajednice na podizanju svesti o zaštiti prirode.

projekti i donacije

Kroz projekte i aktivnosti, koje se bave zaštitom životne sredine i ciljevima održivog razvoja, udruženje Dečija ekološka akademija nastoji da navedene teme svakodnevno u svom radu promoviše i podstiče.

Akcenat u projektima je na živom svetu, vodi, otpadu, reciklaži, organskim baštama i sadnji kao elementima svakodnevnog života i zdravog odrastanja.

 

projekti

 • Eko kultura
 • Totalna reciklaža
 • Moja bašta može svašta
 • Ozeleni
 • Zeleni festival
 • Zelena učionica
 • Zeleno ostrvo
 • Zeleni arhipelag

 

Kroz edukaciju i ekološke aktivnosti, utičemo na promenu svesti i ponašanja dece i odraslih prema prirodi.

Pročitajte više o našim projektima OVDE i uključite se u projektne aktivnosti slanjem upita na deakademija@gmail.com

galerija

partneri

postani član našeg udruženja

kontakt

Adresa:

Bulevar vojvode Stepe 56 (Novo naselje)
21000 Novi Sad
Srbija

Email: deakademija@gmail.com

Koordinatorka programskih aktivnosti:
Danica Cimbal / +381 63 495 275

1
Previous
Next