Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu sa idejom da kroz edukativne i interaktivne ekološke radionice približi prirodu deci. Razumevanje i bliski kontakt sa prirodom, motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Jačanjem svesti o prirodi doprinosimo stvaranju generacija odgovornih građana i smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

Udruženje Dečija ekološka akademija je i nacionalni koordinator Evropske nedelje održivog razvoja za Srbiju. ENOR je raširena inicijativa koja podstiče i čini vidljivima aktivnosti i događaje koji promovišu održivi razvoj i globalne ciljeve održivog razvoja.

ciljevi

 

  • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
  • edukacija i sprovođenje ekoloških i interaktivnih radionica za decu i odrasle,
  • fokus na temama voda i vodni resursi, upravljanje otpadom i reciklaža, sadnja i organska bašta
  • promovisanje ekoloških praksi i akcija,
  • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
  • organizovanje izleta u parkove prirode i akcije ozelenjavanja

naš tim

predsednik upravnog odbora

osnivač udruženja

koordinatorka udruženja

diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine i edukatorka udruženja

saradnica na projektima