Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu sa idejom da kroz edukativne radionice, igru i događaje približi zaštitu prirode deci. Učenje o ekologiji motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Jačanjem svesti o prirodi doprinosimo stvaranju generacija odgovornih građana i smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa.

Ekološki projekti i aktivnosti koje realizuje Dečija ekološka akademija imaju zajednički cilj – unapređivanje zaštite životne sredine i edukaciju dece u oblasti ekologije.

ciljevi

 

  • zalaganje za podizanje svesti očuvanja prirode i prirodnih resursa,
  • edukacija i sprovođenje ekoloških radionica,
  • fokus na temama voda i vodni resursi, razvrstavanje otpada i reciklaža, sadnja i organska bašta
  • promovisanje pravilnog postupanja sa otpadnim vodama i materijalima,
  • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirode,
  • organizovanje izleta u parkove prirode i akcije ozelenjavanja