Postani član udruženja Dečija ekološka akademija!

Ovim izjavljujem da želim da postanem član udruženja Dečija ekološka akademija.

Upoznat/a sam i u celosti prihvatam sve odredbe osnivačkog akta i Statut udruženja Dečija ekološka akademija, koje je upisano u registar udruženja i koje vodi Agencija za privredne registre, kao nevladino i neprofitno udruženje, osnovnano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i socijalne zaštite.

O nama

Dečija ekološka akademija je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine sa idejom da kroz edukativne radionice, igru i događaje približi zaštitu prirode deci. Učenje o ekologiji motiviše decu i mlade da sa malim promenama svakodnevnih navika mogu podstaći velike promene u očuvanju i zaštiti životne sredine.

1
Previous
Next