Projekti

Kroz projekte, udruženje Dečija ekološka akademija se rukovodi zaštitom životne sredine i ciljevima održivog razvoja koje u svom radu promoviše, podstiče i nastoji da sve ciljeve u određenoj meri ima u fokusu svojih aktivnosti.

Akcenat u projektima je na vodi, reciklaži i baštama (zelenim površinama) kao elementima u sadržaju svakodnevnog života kroz koje sprovodimo projektne aktivnosti. Praćenjem potrošnje pijaće vode skrećemo pažnju na sve aspekte korišćenja i potrošnje vode, kao i otpadnih voda čime podržavamo cilj održivog razvoja 6 – obezbeđivanje sanitarnih uslova i pijaće vode za sve. Kroz takve ciljeve, pojam reciklaže, problem otpada i zagađenja vode ambalažnim i svim ostalim vrstama otpada je nezaobilazan. Daljom edukacijom upoznajemo decu i mlade da je moguće, od reciklaže i razvrstavanjem otpada uz adekvatne tretmane, napraviti resurs za rešavanje drugih problema u okruženju. Naš doprinos širenja ekološke kulture se odnosi i na ekološke i organiske bašte tj. urbane baštenske vrtove u kojima gradimo i negujemo ekosistem potreban za svaki grad i njegovu okolinu.

Polazeći od navedenih činjenica, stvaranja uslova za obrazovanje, ekoloških radionica i događaja, udruženje Dečija ekološka akademija menja svest dece, a preko njih i odraslih, čime dolazi do promene svakodnevnih navika i uspostavlja se sasvim nov sistem vrednosti i načina ophođenja prema prirodi.

Projekat Eko kultura

Projekat Eko kultura namenjen je deci predškolskog i ranoškolskog uzrasta (deci od prvog do trećeg razreda osnovne škole) i cilj projekta je upoznavanje i usvajanje osnova ekološke kulture kod dece.

Razvija se tokom školske godine, uz niz radionica po jednom odeljenju.

Misija ovog projekta je osnovno upoznavanje sa temama voda, reciklaža i bašta kako bismo tokom narednih godina lakše uvodili projekate koji se više fokusiraju na određenu ekološku temu. Pre svega, uvođenje projekta Totalna reciklaža i projekta Moja bašta može svašta.

Odeljenja koja su u projektu su u obavezi da dođu na završnu radionicu partnera u Zabavni park Starli.

Realizacija projekta:

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 500 učenika i učenica.

Projekat je završen u aprilu 2019. godine i kroz projekat je prošlo oko 500 đaka. Obrađivali smo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2019/2020. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 500 učenika i učenica.

Projekat je završen u aprilu 2019. godine i kroz projekat je prošlo oko 500 đaka. Obrađivali smo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2019/2020. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 60 učenika i učenica.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa 30 dece.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa 60 dece.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 500 učenika i učenica.

Projekat je završen u aprilu 2019. godine i kroz projekat je prošlo oko 500 đaka. Obrađivali smo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2019/2020. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

U školskoj 2018/19. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 100 učenika i učenica.

U školskoj 2019/20. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 500 učenika i učenica.

Projekat je započet u septembru 2019. godine i kroz projekat obrađujemo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2020/2021. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

U školskoj 2019/20. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 550 učenika i učenica.

Projekat je započet u septembru 2019. godine i kroz projekat obrađujemo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2020/2021. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

U školskoj 2019/20. godini, edukatori rade sa svim đacima 1. 2. i 3. razreda u ovoj školi. Na ekološkim radionicama učestvuje oko 400 učenika i učenica.

Projekat je započet u novembru 2019. godine i kroz projekat obrađujemo osnovne ekološke teme, kroz radionicu Reciklaža, kao i radionicu Voda i bašta. Sledeće školske 2020/2021. godine projekat Eko kultura započinjemo sa đacima prvacima u ovoj školi.

Projekat Totalna reciklaža

Projekat Totalna reciklaža namenjen je prvenstveno deci ranoškolskog uzrasta (deci od prvog do trećeg razreda osnovne škole) i cilj projekta je edukacija, usvajanje i primena reciklaže na nivou škole ili vrtića.

Razvija se tokom cele školske godine, uz niz radionica po jednom odeljenju.

Učesnici u projektu (osnovna škola/vrtić) dobijaju kante za razvrstavanje otpada, kao donaciju od partnera udruženja, za što uspešniji početak ekološkog osvešćivanja dece i zaposlenih.

Odeljenja koja su u projektu su u obavezi da dođu na završnu radionicu partnera u Zabavni park Starli.

U aprilu 2019. godine OŠ Jožef Atila donirana je oprema za reciklažu i separaciju otpada. Primarna separacija kreće iz učionica đaka nižih razreda, dok će tokom naredne školske godine, cela škola biti uključena u projekat.

Ohrabrujemo roditelje i lokalnu zajednicu da učestvuje i da se priključi reciklaži PET ambalaže i papira.

Partneri koji su podržali realizaciju ovog projekta su Papir servis FHB i Zabavni park Starli.

U aprilu 2019. godine OŠ Žarko Zrenjanin donirana je oprema za reciklažu i separaciju otpada. Primarna separacija kreće iz učionica đaka nižih razreda, dok će tokom naredne školske godine, cela škola biti uključena u projekat.

Ohrabrujemo roditelje i lokalnu zajednicu da učestvuje i da se priključi razvrstavanju otpada i reciklaži PET ambalaže i papira.

Partneri koji su podržali realizaciju ovog projekta su Papir servis FHB i Zabavni park Starli.

U maju 2019. godine OŠ Vuk Karadžić donirana je oprema za reciklažu i separaciju otpada. Primarna separacija kreće iz učionica đaka nižih razreda, dok će tokom naredne školske godine, cela škola biti uključena u projekat.

Ohrabrujemo roditelje i lokalnu zajednicu da učestvuje i da se priključi razvrstavanju otpada i reciklaži PET ambalaže i papira.

Partneri koji su podržali realizaciju ovog projekta su Papir servis FHB i Zabavni park Starli.

U oktobru 2019. godine OŠ Vuk Karadžić donirana je oprema za reciklažu i separaciju otpada. Primarna separacija kreće iz učionica đaka nižih razreda, dok će tokom naredne školske godine, cela škola biti uključena u projekat.

Ohrabrujemo roditelje i lokalnu zajednicu da učestvuje i da se priključi razvrstavanju otpada i reciklaži PET ambalaže i papira.

Partneri koji su podržali realizaciju ovog projekta su Papir servis FHB i Zabavni park Starli.

Projekat Moja bašta može svašta

Projekat Moja bašta može svašta namenjen je prvenstveno deci ranoškolskog uzrasta (deci od prvog do trećeg razreda osnovne škole) i cilj projekta je širenje ekološke kulture kroz gradnju ekološke bašte, kako bismo kod dece probudili želju za bliskim upoznavanjem sa prirodom, zemljom, biljkama i sadnjom.

Razvija se tokom školske godine, uz niz radionica po jednom odeljenju.

Za razvoj projekta Moja bašta može svašta obezbeđuju se drvene kutije ili više po želji uprave škole. Uz pozitivan stav uprave škole/vrtića možemo da pravimo vrt ili da uvežemo i projekat Ozeleni (sadnju drveća).

Odeljenja koja su u projektu su u obavezi da dođu na završnu radionicu partnera u Zabavni park Starli.

Realizacija projekta:

Kroz ciklus radionica Moja bašta može svašta (jun / jul / avgust / septembar / oktobar 2018. godine) u Zabavnom parku Starli, širili smo ekološku kulturu i gradili organsku baštu.

Krenuli smo baš od početka, od humusa i lopatica, odabira biljaka, snalažljivog rasporeda sadnje i važnosti pravljenja komposta i sakupljanja kišnice. U kreiranju bašte, nastavili smo sa edukacijom o baštenskoj matematici, udruženoj sadnji biljaka, a deca otkrivaju i šta je to trud u bašti i kako je lepo jesti povrće koje su sami zasadili na prethodnim radionicama.

Projekat Ozeleni

Projekat Ozeleni namenjen je deci ranoškolskog uzrasta (deci od prvog do trećeg razreda osnovne škole) i cilj projekta je edukacija dece o stvaranju i zaštiti ekosistema i ozelenjavanju javnih površina.

Kroz donacije sadnica za dvorišta osnovnih škola/vrtića, edukatori iz udruženja Dečija ekološka akademija uče osnovce kako da sade drveće i zašto su šume (pluća Zemlje) izuzetno važne za našu planetu.

Razvija se tokom školske godine, uz projekat Moja bašta može svašta i/ili samostalno.

Odeljenja koja su u projektu su u obavezi da dođu na završnu radionicu partnera u Zabavni park Starli.

Realizacija projekta:

Tokom 2018. godine, projekat je realizovan u Zabavnom parku Starli, kada je zasađeno 15 stabala drveća.

U 2018. godini u osnovnoj školi Vuk Karadžić, sa tri odeljenja su posađene tri sadnice drveća i na taj način je svaki razred dobio svoje drvo da neguje.

Projekat Vodni agent

Zajedničkom saradnjom sa Zabavnim parkom Starli iz Novog Sada i Društvom Vodna agencija iz Slovenije od 2016. godine, udruženje Dečija ekološka akademija je spona za realizaciju projekta Vodni agent u osnovnim školama u Novom Sadu.

Projekat se bavi edukacijom o vodnim resursima. Do sada je uz donaciju partnera, Zabavnog parka Starli, poklonjeno preko 15 mernih uređaja za praćenje potrošnje vode uz radionice o racionalizaciji potrošnje.

Odeljenja koja su u projektu su u obavezi da dođu na završnu radionicu partnera u Zabavni park Starli.

Budete i vi deo naših projektnih aktivnosti tako što ćete poslati upit na naš mejl.

Kontakt

Donacije

Kroz aktivan rad na ekološkoj edukaciji, edukatori iz Dečije ekološke akademije sproveli su mnogobrojne radionice u novosadskim vrtićima i školama za najmlađe sugrađane. U saradnji sa prijateljima iz Zabavnog parka Starli (Novi Sad) i Vodne agencije (Rogaška Slatina, Slovenija) od 2016. godine ostvareni su sledeći rezultati kroz projekat Vodni agent:

Uz podršku udruženja Dečija ekološka akademija i Društva Vodna agencija, a pod pokroviteljstvom Zabavnog parka Starli, tokom 2017. godine donirano je šest edukativnih paketa Vodni agent koji se sastoje od radnionica i mernog uređaja koji prati potrošnju vode. Poklon paketi su pripali osnovnim školama „Đorđe Natošević“, „Žarko Zrenjanin“, „Kosta Trifković“, „Jožef Atila“, „Petefi Šandor“ i „Svetozar Toza Marković“ u Novom Sadu gde su učenici prvog, drugog i trećeg razreda imali priliku da daju svoj doprinos čuvanju vode deleći znanje sa svojim vršnjacima i roditeljima.

Kroz radionice je prošlo 180 dece iz novosadskih osnovnih škola.

Tokom nastavka saradnje između Dečije ekološke akademije, Zabavnog parka Starli i Vodne agencije donirano je još 6 edukativnih paketa Vodni agent za šest osnovnih škola u Novom Sadu.

Učenici osnovnih škola „Dušan Radović”, „Ivo Lola Ribar”, „Sonja Marinković”, „Vuk Karadžić”, „Ivan Gundulić” i „Prva vojvođanska brigada” imala su priliku da saznaju više o značaju vode, čemu ona sve koristi i zašto je neophodno da je sačuvamo.

Kroz radionice je prošlo 160 dece iz novosadskih osnovnih škola.

Tokom nastavka saradnje između Dečije ekološke akademije, Zabavnog parka Starli i Vodne agencije na regionalnom projektu Vodni agent – društvena odgovornost prema vodi u 2018. godine donirano je 6 edukativnih paketa Vodni agent za šest vrtića predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu.

Deca iz vrtića „Maslačak”, „Veseli vrtić”,  „Palčica”, „Bubamara”, „Spomenak” i „Cvrčak” imaće priliku saznaju više o značaju vode, čemu ona sve koristi i zašto je neophodno da je sačuvamo. Sva deca učestvuju u radionicama i sistemu praćenja potrošnje vode kako bi se voda racionalnije koristila u vrtićima, kao i kod kuće. Vrtić Happy place se u oktobru 2018. priključio projektu.

Kroz radionice je prošlo 150 dece iz novosadske predškolske ustanove Radnosno detinjstvo i vrtića Happy place.

Nastavak saradnje između Dečije ekološke akademije, Vodne agencije i Zabavnog parka Starli u školskoj 2019/2020. godini donosi nove korisnike mernih uređaja.

Pod pokroviteljstvom Zabavnog parka Starli,  deset poklon paketa su pripali osnovnim školama „Jožef Atila“, „Žarko Zrenjanin“, „Dositej Obradović“, „Sonja Marinković“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Prva vojvođanska brigada“ i Predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo – vrtić „Zlatokosa“ u Novom Sadu. Deca predškolskog uzrasta i đaci prvog, drugog i trećeg razreda imaće priliku da daju svoj doprinos čuvanju vode deleći znanje sa svojim vršnjacima i roditeljima.

Kroz radionice ovog projekta će proći oko 250 dece iz novosadskih osnovnih škola i vrtića.