Nastavkom projekta „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.

Tokom šest meseci trajanja projekta, cilj je da se poveća svest dece o značaju šuma i očuvanju ekosistema kroz interaktivne radionice u obrazovnim ustanovama u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vrbasu. Takođe, planirano je da kroz organizovane obuke i seminare, prosvetni radnici/ce i novinari/ke dobiju korisne informacije sa terena o primerima dobrog upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Vojvodini.

Kroz akciju sadanje na odabranoj lokaciji na području opštine Vrbas i digitalne kampanje javnog zagovaranja povećaće se vidljivost Mreže, a biće nastavljen i dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine.

Više o Mreži Pošumimo Vojvodinu i projektu Šuma zove na dijalog 2, potražite na sajtu ili društvenim mrežama.

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka i na taj način obezbedimo veće poverenje građana. Tokom realizacije projekta planirano je da snimimo edukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni materijal.

Jedan od važnih ciljeva je da ostvarimo komunikaciju, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti kao što su zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama kao i da pomognemo da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan partner u donošenju odluka u oblasti šuma.             

U oktobru, 2020. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Ptice stanarice, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U martu, 2021. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Dan divljih vrsta, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U februaru, 2021. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Vlažna staništa, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U Januaru, 2021. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Život na Artiku i Život na Antarktiku, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U decembru, 2020. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Ptice stanarice, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U novembru, 2020. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli, Kako životinje žive zimi, i u osnovnim školama u Novom Sadu.

U oktobru, 2020. godine održane su ekološke radionice za decu u Zabavnom parku Starli.

Ekološke radionice: Dan staništa, Za manje smeća i više sreće

Najava susreta sa ekološkom aktivistkinjom Miljom Vuković iz Beograda i inicijative Za manje smeća i više sreće – Zero & Low Waste Serbia.

Najava za decu:

Pridružite nam se 28. oktobra od 17 časova u Zabavnom parku Starli, jer udruženje Dečija ekološka akademija i ekološka inicijativa Za manje smeća i više sreće – Zero & Low Waste Serbia organizuju dečiju radionicu o prirodi i otpadu, o kitovima, mikroorganizmima i hrastovima i svemu onome što možemo da uradimo da pokažemo prirodi da je volimo.

Najava za odrasle:

Pridružite nam se 28. oktobra od 18.30 časova u Američkom kutku, jer udruženje Dečija ekološka akademija i ekološka inicijativa Za manje smeća i više sreće – Zero & Low Waste Serbia organizuju Razgovor– kako da radikalno smanjimo količinu otpada koju stvaramo i saznamo koje još sve druge aktivnosti i prakse mogu da učine naš život lepšim i dobrobitnijim za životnu sredinu i mnoga bića u njoj?

Razgovor je namenjen svima koje ekologija žarko interesuje i koji se spremanju da započnu put ka životu sa manje smeća ili su na taj put već zakoračili.

Prijave na deakademija@gmail.com

Kao partner na projektu Ne ljuti planeturealizovali smo eko radionice u OŠ Dragomir Marković, u Kruševcu.

Radionice pod nazivom Klimatske promene bile su namenjene đacima III razreda u ovoj osnovnoj školi.

Hvala udruženju Zero Carbon Kruševac, čiji projekat sufinansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Klik za fotografije.

Više od 50 organizacija koje se bave zaštitom životne sredine učestvovalo je u Nedelji eko-umrežavanja održanoj od 12. do 16. oktobra u Beogradu. Osim sastanaka postojećih mreža nakon pauze izazvane pandemijom, ovo je bila i prilika za nova umrežavanja unutar sektora.

Sastancima su prisustvovali predstavnici organizacija koje su članice mreža Zelena stolica, Natura 2000 Resursni centar Srbije, Pošumimo Vojvodinu, Klimatski forum, Zelena lista Srbije i Mreža dobre energije.

Mreža Pošumimo Vojvodinu
Predstavnici više od 20 organizacija koji čine mrežu “Pošumimo Vojvodinu”.
Ovo je jedna od mlađih mreža aktivnih u oblasti zaštite životne sredine. Osnovana je 25. januara 2020. godine s ciljem da doprinese većem očuvanju i unapređenju šumskih površina u Vojvodini, koje su u ozbiljnoj opasnosti usled nekontrolisane seče.
Članovi i članice mreže razgovarali su o planovima za predstojeći period, kako na lokalnom nivou na kom su aktivne pojedinačne organizacije, tako i u sklopu šire mreže koja omogućava članicama da se uhvate u koštac sa većim i zahtevnijim inicijativama.

Nedelja eko-umrežavanja je samo deo misije programa EKO-SISTEM da podstakne organizacije u oblasti zaštite životne sredine da intenzivnije i češće sarađuju. Reforme u ovom sektoru zahtevaju značajne finansijske resurse, ali i znanje, vreme i posvećenost. Mnoge manje organizacije, uprkos volji i entuzijazmu, često nemaju pristup takvim resursima, pa je i njihov domet delovanja ograničen. Istovremeno, veće organizacije često deluju na globalnom planu i ne uspevaju da se povežu sa građanima i organizacijama na lokalnom nivou.

Kroz umrežavanje, organizacije svih veličina i usmerenja dobijaju pristup resursima partnera i na taj način ojačavaju svoje ljudske i finansijske kapacitete, kao i vidljivost, što vodi ka većem kredibilitetu i jačoj ulozi civilnog sektora u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

Nedelja eko-umrežavanja organizovana je u okviru programa Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Nakon duže pauze, veoma nas raduje što smo se sredinom oktobra vratili u školske klupe i novu školsku 2020/2021. godinu.

U novosadskim osnovnim školama nastavljamo sa našim projektima Eko kultura, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, kao i Totalna reciklaža, koji podržava partner Kappa Star Recycling.

U avgustu, 2020. godine održane su ekološke i baštovanske radionice za decu i odrasle u Zabavnom parku Starli.

Ekološke radionice: Dan zaštite lešinara, Dan ćistog vazduha, Dan ozonskog omotača, Dan nosoroga

Baštovanske radionice za decu / projekat Moja bašta može svašta: Malč – ogrtač u bašti, Magično seme

U avgustu, 2020. godine održane su ekološke i baštovanske radionice za decu i odrasle u Zabavnom parku Starli.

Ekološke radionice: Sove noćni čuvari, Priča o gušterima, Dan orangutana

Baštovanske radionice za decu / projekat Moja bašta može svašta: Uređenje bašte

Baštovanske radionice za odrasle / projekat Zeleni arhipelag: Rajsko ostrvo

U julu, 2020. godine održane su ekološke i baštovanske radionice za decu i odrasle u Zabavnom parku Starli.

Ekološke radionice: Ajkula morska neman, Dan zmija i Priča o delfinima.

Baštovanske radionice za decu / projekat Moja bašta može svašta: Biljke prijateljice, Biljke prijateljice – kupatila za pčelice i Hotel za insekte.

Baštovanske radionice za odrasle / projekat Zeleni arhipelag: Začinsko ostrvo.

Projekat Totalna reciklaža stigao je napokon na novo odredište, u PU Radosno detinjstvo, ekološki vrtić Maslačak na Limanu.
Naša oprema za reciklažu i PET Presko, nalaze se u dvorištu vrtića i na raspolaganju su deci koja idu i vrtić, kao i lokalnoj zajednici.

Hvala upravi, vaspitačicama i udruženju Eko Maslačak koji se raduju budućim akcijama i radionicama, baš kao i mi!
Projekat se realizuje uz podršku i donaciju Zabavnog parka Starli i Kappa Star Recycling-a.

U junu, 2020. godine održane su ekološke i baštovanske radionice za decu u Zabavnom parku Starli.

Ekološke radionice: Dan roda.

Baštovanske radionice za decu / projekat Moja bašta može svašta: Moja bašta može svašta – dan zaštite živnotne sredine.

Sedište udruženja Dečija ekološka akademija je u Novom Sadu i naša najbliža šuma je Fruška gora.

Volimo da uživamo u šumi, da je istražujemo i upoznajemo, i da kroz naše ekološke radionice kontinuirano edukujemo decu i odrasle o važnosti očuvanja svih šuma i biodiverziteta.

Podržavajući ciljeve Mreže, udruženje Dečija ekološka akademija se u martu 2020. godine, pridružilo Mreži Pošumimo Vojvodinu.

Svake godine đaci i nastavnici fizike, hemije i biologije, organizuju Dan prirodnih nauka u OŠ Žarko Zrenjanin. Tom prilikom učenici, uz pomoć starijih, osmišljavaju, pripremaju i izvode zanimljive eksperimente iz oblasti fizike, hemije, biologije, prve pomoći i ekologije.

Pozivamo vas da nam se pridružite u subotu, 1. februara 2020. godine od 10 do 12 časova u holu OŠ Žarko Zrenjanin na Limanu na promociji projekta Totalna reciklaža.

Projekat Totalna reciklaža je započet u aprilu 2019. godine u OŠ Žarko Zrenjanin, a biće prilike da još jednom edukujemo lokalnu zajednicu o ispravnom razvrstavanju otpada i značaju reciklaže.

Početkom 2020. godine potpisan je Protokol o saradnji između Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i udruženja Dečija ekološka akademija.

Kroz podršku Zavoda i kroz zajedničke aktivnosti udruženje će u narednih 6 meseci sprovoditi radionice na temu Plavna područja u specijalno dizajniranoj učionici River’school u Radničkoj 20. Cilj je da se đacima IV razreda kroz multimedijalan sadržaj približi značaj plavnih područja, flore i faune u okviru Rezervata biosfere Bačko Podunavlje.

Uz pomoć đačkog parlamenta, a u okviru projekta Totalna reciklaža, 12. decembra 2019. godine sprovedena je velika akcija razvrstavanja otpada u OŠ Jožef Atila. Kako edukatori udruženja aktivno rade sa nižim razredima, bilo je važno uputiti i starije razrede o projektu koji se sprovodi u školi.